بیمارستان رازی / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 1 (12 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  5709 medicine.tums.ac.ir/members/amir_ehsani ehsanih@sina.tums.ac.ir گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر احساني, اميرهوشنگ
  512 medicine.tums.ac.ir/members/nafiseh_esmaeeli .Esmaelin@TUMS.ac.ir.............. گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر اسماعيلي, نفيسه
  521 medicine.tums.ac.ir/members/kamran_balighi balighi@hotmail.com گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر بليغي, کامران
  514 medicine.tums.ac.ir/members/zahra_hallaji گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر حلاجي, زهرا
  508 medicine.tums.ac.ir/members/mehrdad_shorooghi ............................. گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر شروقي, مهرداد
  7081 medicine.tums.ac.ir/members/robabeh_abedini گروه پوست دانشکده پزشکي دكتر عابديني, ربابه
  6323 medicine.tums.ac.ir/members/hamidreza_fathi گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دكتر فتحي, حميدرضا
  517 medicine.tums.ac.ir/members/vida_feyzi v.feizy@doctor.com گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر فيضي, ويدا
  518 medicine.tums.ac.ir/members/zahra_ghodsi Ghodsisz@sina.tums.ac.ir گروه پوست دانشکده پزشکي دکتر قدسي, سيده زهرا
  6116 medicine.tums.ac.ir/members/alireza_ghanadan ghannadan@sina.tums.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دكتر قنادان, عليرضا
  6117 medicine.tums.ac.ir/members/azita_niko azinik@yahoo.com گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دكتر نيكو, آزيتا
  6402 medicine.tums.ac.ir/members/kambiz_kamyab گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر کامیاب حصاری, کامبیز
Page 1 of 1 (12 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next