بیمارستان امیر اعلم / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 1 (30 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  480 medicine.tums.ac.ir/members/roya_abolfazli Abolfazl@sina.Tums.ac.ir گروه بيماريهاي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي دکتر ابوالفضلي, رويا
  481 medicine.tums.ac.ir/members/mahmood_hosseini ............... گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر اسحق حسيني, سيد محمود
  463 medicine.tums.ac.ir/members/afshar_etemadi etemadialagha@sina.tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر اعتمادی ال آقا, افشار
  7083 medicine.tums.ac.ir/members/shahin_bastani dr_shahinbastani@yahoo.com گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دكتر باستاني ن‍ژاد, شاهين
  5585 medicine.tums.ac.ir/members/pedram_borghei گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر برقعي, پدرام
  6101 medicine.tums.ac.ir/members/mehrdad_behzadi m_behzadi@tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر بهزادی, مهرداد
  464 medicine.tums.ac.ir/members/fatemeh_haji hajimoha@sina.tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر حاجي محمدی, فاطمه
  482 medicine.tums.ac.ir/members/mehrdad_hasibi hasibi@sina.tums.ac.ar گروه عفوني دانشکده پزشکي دکتر حسيبي, مهرداد
  402 medicine.tums.ac.ir/members/mahmood_khaniki khaniki@tums.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر خانيکي, محمود
  472 medicine.tums.ac.ir/members/taghi_khorsandi khorsandi@sina.tums.ac.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر خورسندی آشتياني, محمد تقي
  5698 medicine.tums.ac.ir/members/peyman_moghaddam payman.dm@gmail.com گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر دبير مقدم, پيمان
  7113 medicine.tums.ac.ir/members/sasan_dabiri s-dabiri@tums.ac.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دكتر دبيري سطري, ساسان
  469 medicine.tums.ac.ir/members/jalal_rezaee ............... گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دکتر رضائي, جلال
  490 medicine.tums.ac.ir/members/shervin_sharif sh_shk_md_rad@yahoo.com گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر شريف کاشاني, شروين
  491 medicine.tums.ac.ir/members/hashem_sharifian h_sharifian_md@yahoo.com گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر شريفيان, هاشم
  483 medicine.tums.ac.ir/members/bahman_shafayian hamiralam@sina.tums.ac.ir............... گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر شفائيان, بهمن
  484 medicine.tums.ac.ir/members/iraj_salehi salehiabari@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر صالحي ابری, ايرج
  475 medicine.tums.ac.ir/members/hadi_samimi samimiardestani@hotmail.com گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر صميمي اردستاني, هادی
  465 medicine.tums.ac.ir/members/arman_taheri taheria@sina.tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر طاهری, آرمان
  488 medicine.tums.ac.ir/members/manoochehr_gharooni .............................Dr_M_garooni@yahoo.com گروه قلب و عروق دانشکده پزشکي دکتر قاروني, منوچهر
  7120 medicine.tums.ac.ir/members/ali_kohi a-kouhi@tums.ac.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دكتر كوهي, علي
  6330 medicine.tums.ac.ir/members/drgodarzi گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دكتر گودرزي, مهرداد
  486 medicine.tums.ac.ir/members/sima_maziar you@sina.tums.ac.ir گروه داخلي دانشکده پزشکي دکتر مازيار, سيما
  476 medicine.tums.ac.ir/members/masood_zarandi motesadi@sina.tums.ac.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر متصدی زرندی, مسعود
  477 medicine.tums.ac.ir/members/mojtaba_ardehali mohamadm@sina.tums.ac mmardehali@ yahoo.com گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر محمدی اردهالي, مجتبي
  128 medicine.tums.ac.ir/members/sina_moradmand moradman@sina.tums.ac.ir گروه قلب و عروق دانشکده پزشکي دکتر مرادمند بدیع, سینا
  130 medicine.tums.ac.ir/members/habib_mazaher mazaher@irimc.org گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر مظاهر, حبیب
  478 medicine.tums.ac.ir/members/jalal_seraj mehdizaj@tums.ac.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر مهدی زاده سراج, جلال
  479 medicine.tums.ac.ir/members/mohsen_naraghi info@naraghi.ir گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دکتر نراقی, محسن
  5898 medicine.tums.ac.ir/members/nasrin_yazdani گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي دكتر يزداني, نسرين
Page 1 of 1 (30 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next