معرفی همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متنآشنایی با همکاران معاونت تحصیلات تکمیلی و علوم پایه


معاون آموزشی: دكتر ایرج راگردی کاشانی


پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir

تلفـــــن: 88989485

دورنگار: 88989485


نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151


مسئول دفتر: اعظم السادات بيوكه

تلفن تماس64053336

دورنگار88989485

اتاق 315


همکاران واحد آموزش


كارشناس مسئول آموزش: فرزانه نيكخو

تلفن تماس64053373

اتاق 301

فریده فروغی

كارشناس رشته‌هاي

(آناتومی، فارماکولوژی، فيزيك پزشكي)

تلفن تماس64053377

اتاق 301

شيما معتمدي

كارشناس رشته‌هاي

(آموزش پزشكي، ايمني‌شناسي، مهندسی رباتیک، فناوری تصویربرداری پزشکی)

تلفن تماس64053355

اتاق 301

الهه سادات نوربخش بروجردي

كارشناس امور

(قراردادهاي مالي و دانشجويان ميهمان و انتقالي و امور حضور و غیاب دانشجویان)

تلفن تماس: 64053324

 اتاق 302

فرزانه سبزي علي‌آبادي

كارشناس رشته‌هاي

(فيزيولوژي، بيوشيمي باليني، مهندسی پزشکی)

تلفن تماس64053378

اتاق 302

زهره محمدي

كارشناس رشته‌هاي

(اخلاق پزشکی، بیولوژی تولیدمثل، ژنتيك پزشكي، ميكروب‌شناسي)

تلفن تماس64053353

اتاق 302همکاران واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی
رئيس واحد و عضو كميته ارزشيابي: دكتر عليرضا مير باقري

مسئول واحد و عضو كميته ارزشيابي: شكوه صدقي

ادمین وبسایت هر دو واحد معاونت تحصیلات تکمیلی: شکوه صدقی


تلفن تماس: 42910606 

نشاني : خيابان ايتاليا، ساختمان شفا، طبقه ششم جنوبي