معرفی همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نام و نام خانوادگی
سمتشماره تماسشماره اتاق
فرزانه نیکخوكارشناس مسئول آموزش64053373301
الهام ابوالحسنيکارشناس رشته های فيزيك و مهندسي و رباتيك پزشكي، ميكروب‌شناسي، روانشناسي‌باليني64053377301
شیما معتمدیکارشناس آموزش رشته های آناتومی و بيولوژي توليدمثل، آموزش پزشكي، ايمني‌شناسي64053355301
فرزانه سبزي علي‌آباديكارشناس آموزش  رشته‌هاي فيزيولوژي، فارماكولوژي، بيوشيمي باليني، اخلاق‌ پزشكي64053378302
زهره محمدیکارشناس آموزش رشته ژنتيك پزشكي وانجام امور شوراي تحصيلات تكميلي64053353302
الهه سادات نوربخش بروجرديكارشناس امور قراردادهاي مالي و دانشجويان ميهمان و انتقالي و امور حضور و غیاب دانشجویان64053324302
آدرس اداره آموزش تحصیلات تکمیلی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم
واحد ارزشیابی
دكتر عليرضا مير باقريرئيس واحد و عضو كميته ارزشيابي
شکوه صدقیمسئول واحد و عضو کمیته ارزشیابی42910606
آدرس واحد ارزشیابی :خيابان ايتاليا، ساختمان شفا، طبقه ششم جنوبي