آیین نامه ها

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آیین نامه ها و دستورالعمل هادانلود فرم
آئين نامه دوره Ph.Dلینک دانلود
آئين نامه دوره كارشناسي ارشد لینک دانلود
آخرين تصميمات در مورد نحوه و روند استفاده از طرح 6 ماهه خارج از كشور دانشجويان مقطع Ph.Dلینک دانلود
آيين نامه بازنگري شده كارشناسي ارشد مصوب شصت و سومين جلسه مورخ 25/2/91لینک دانلود
آيين نامه جديد كارشناسي ارشد مصوب چهل و سومين جلسه مورخ 18/5/89 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيلینک دانلود
آيين نامه دوره هاي شش ماهه فرصت مطالعاتيلینک دانلود
آيين نامه گزارش پيشرفت پايان نامه دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكيلینک دانلود
آيين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي دكتري تخصصي (PhD) توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشورلینک دانلود
دستورالعمل دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه پروپوزال آنها در سال 89 ثبت شده استلینک دانلود
دستورالعمل نگارش پايان نامه مقاطع تحصيلات تكميليلینک دانلود
دفاع از پايان نامه به زبان انگليسيلینک دانلود
شرايط استاد راهنماي پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي
لینک دانلود
شرايط برگزاري امتحان جامع دانشجويان pH.d
لینک دانلود
مراحل اداري سفر 6 ماهه خارج از كشور دانشجويان Ph.Dلینک دانلود
ملاك نمره پايان نامه براي دانشجويان ارشدلینک دانلود