گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1394

15 12 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  اسفند ماه سال 1394 رديف   نام دانشجو رشته مقطع نوبت پرداخت مبلغ پرداخت اول دوم سوم 1 شبنم زندي مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 2 سمانه ذوقي ايمونولوژي PhD   80%   38800000 ريال 3 مجيد شفيعيان آموزش پزشكي PhD   80%   38800000  ريال 4 عاطفه نظام الاسلامي روانشناسي كارشناسي ارشد 40%     5820000 ريال 5 مريم محمديان فيزيولوژي PhD     100% 43650000 ريال 6 مريم بنار ميكروب شناسي كارشناسي ارشد     60% 8730000 ريال 7 زهرا شجاعي روان شناسي كارشناسي ارشد 40%     5820000ريال 8 حسن پسركلو سم شناسي كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 9 حميد فرجي فرد ايمونولوژي PhD   80%   38800000 ريال 10 كيكاووس غلامي آناتومي PhD   80%   38800000ريال 11 حبيب صادقي راد ژنتيك كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 12 الهام شمسي مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 13 حميدرضا ميرزايي ايمونولوژي PhD 40%     19400000ريال 14 هوشنگ زعيم كهن ژنتيك PhD     100% 43650000 ريال 15 معصومه رستم پور فيزيك پزشكي PhD   80%   38800000ريال 16 زهرا فرهمند روان شناسي كارشناسي ارشد     100% 14550000ريال 17 شكوفه گودرزي سم شناسي كارشناسي ارشد     100% 14550000 ريال 18 الهام داودي روان شناسي كارشناسي ارشد     100% 14550000 ريال 19 زينب حاج فتحعليا ژنتيك كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 20 بنفشه نيك مهر بيولوژي توليد مثل PhD   80%   38800000 ريال 21 هدي پارسا فيزيولوژي PhD   80%   38800000 ريال 22 صفورا خمسه فيزيولوژي PhD     20% 4850000 ريال 23 خديجه بنيادي ژنتيك كارشناسي ارشد 40%     5820000 ريال 24 سارا رهبر فيزيك پزشكي PhD 40%     19400000 ريال 25 ندا بابادي سلطانزاده مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد     100% 11640000 ريال 26 منصوره مدني اخلاق پزشكي PhD 40%     19400000 ريال 27 سمانه برنجيان بيولوژي توليد مثل PhD   80%   38800000 ريال 28 محبوبه خباز مافي نژاد آموزش پزشكي PhD   40%   19400000 ريال 29 عباسعلي اميني مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 30 علي اكبر يوسفي احمدي پور سم شناسي كارشناسي ارشد     60% 8730000 ريال 31 ميكائيل ملازاده فيزيك پزشكي PhD   80%   38800000 ريال 32 ستاره سروش باكتري شناسي PhD     20% 9700000 ريال 33 سميرا چوپاني فيزيولوژي كارشناسي ارشد     20% 2910000 ريال 34 مژده مهديان ناصر ژنتيك كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 35 محسن محراب زاده بيوشيمي كارشناسي ارشد     100% 14550000 ريال 36 مصطفي كريمويي بيوشيمي كارشناسي ارشد     100% 14550000 ريال 37 دانيال ايماني ايمونولوژي كارشناسي ارشد   80%   11640000 ريال 38 مهسا گلستاني روان شناسي كارشناسي ارشد 40%     5820000 ريال 39 نرگس معرفتي فيزيولوژي كارشناسي ارشد     20% 2910000 ريال 40 مهدي زوار ايمونولوژي PhD   80%   38800000 ريال 41 فرانك رضايي ميكروب شناسي PhD     60% 29100000 ريال 42 سپيده شاه كرمي بيوشيمي PhD   80%   38800000 ريال 43 حميد آقاجان زاده ايمونولوژي PhD   80%   38800000 ريال  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0