گزارش جلسه هماهنگی كارگروه‌هاي ارزشيابي برنامه های آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پایه

گزارش جلسه هماهنگی كارگروه‌هاي ارزشيابي برنامه های آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پایه

4 5 1395

                      اولين جلسه هماهنگي كارگروه‌هاي ارزشيابي برنامه های آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پایه دانشكده در روز دو‌شنبه مورخ 28/04/95 از ساعت 8 صبح در سالن شوراي دانشكده با نام و ياد خدا و تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد با حضور معاون آموزشي تحصيلات تكميلي و علوم پايه، مشاور معاونت، مدیران گروه های آموزشی علوم پایه، اعضاي كميته ارزشيابي و اعضاي كارگروه‌هاي ارزشيابي کلیه گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده با دستور ذيل تشكيل شد. 1-                فرآيند ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي و شروع به كار واحد ارزشيابي 2-                معرفي و ارائه شيوه‌نامه مصوب ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي 3-                ارايه نمونه پرسشنامه ارسالي براي كارگروه‌ها و اتخاذ تصميم راجع به آن دستور 1- فرآيند ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي و شروع به كار واحد ارزشيابي در آغاز و پس از خوش‌آمدگويي به اعضاي محترم كميته و كارگروه‌هاي ارزشيابي و نيز معرفي حاضران، در مورد موقعيت فعلي ارزشيابي تحصيلات تكميلي علوم پايه صحبت و محل استقرار واحد ارزشيابي و اعضاي كميته ارزشيابي به حاضرين معرفي گرديد. همچنين يادآوري شد كه نمايندگان دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز مي‌بايست براي عضويت در كميته انتخاب شوند كه از مديران محترم گروه‌ها در این خصوص کسب نظر خواهد شد.     دستور 2- معرفي و ارائه شيوه‌نامه مصوّب ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي شيوه‌نامه مصوّب ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي به اعضاي محترم كارگروه‌هاي ارزشيابي معرفي و پيرامون تاريخچه تدوين و تصويب آن گزارشي ارايه و در مورد تمامي بندهاي شيوه‌نامه همچنين چگونگي اجراي آن به تفصيل توضيح داده شد. همچنين اشاره شد كه مقرر گرديده است تا آذر ماه سال جاري همه‌ي دانشكده‌ها گزارشي از چگونگي اجراي ارزشيابي به دانشگاه ارايه نمايند.  دستور 3- ارايه نمونه پرسشنامه ارسالي براي كارگروه‌ها و اتخاذ تصميم راجع به آن پرسشنامه‌ نمونه‌ای كه در گروه آموزش پزشكي دانشكده تدوين و در کمیته ارزشیابی دانشکده مورد بررسی و اصلاحات اولیه قرار گرفته بود، مورد بررسي قرار گرفت. نظرات و پيشنهادهاي استادان و کارشناسان محترم در خصوص اصلاحات ضروری پرسشنامه مطرح و مقرر گرديد موضوع مجدداً در جلسه‌ كميته ارزشيابي بررسی و مورد تصويب نهايي قرار گرفته و پس از آن برای استفاده و اجرا به گروه های آموزشی ارسال گردد.   جلسه در ساعت 11 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0