فرمت جديد قرارداد هزينه پايان نامه

فرمت جديد قرارداد هزينه پايان نامه

26 4 1395

با توجه به تغيير فرمت قرارداد هزينه پايان نامه به آگاهي مي رساند فرمت جديد براي انعقاد قرارداد با كد 188 روي سايت معاونت تحصيلات تكميلي قرار گرفته است. لازم به ذكر است؛ از آنجا كه اين فرم جايگزين فرم‌هاي قبلي شده و منبعد آن فرم‌ها مورد پذيرش امور مالي دانشكده و معاونت محترم آموزشي دانشگاه نخواهد بود، خواهشمند است درخواست‌هاي هزينه پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي را در قالب فرم جديد ارايه نمايند.                  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0