برگزاري بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در بیست و یکم آبان سال 97

برگزاري بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در بیست و یکم آبان سال 97

13 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 13970821 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر نیک­بین، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر حاجی فرج تبریزی، دکتر امامقلی­ پور، دکتر حلیمی و دکتر گرایلی تشكيل شد.

موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

درخواست دفاع از پایان نامهدرخواست طرح پروپوزال پایان نامه
یک مورد کارشناسی ارشد ژنتیک
یک مورد کارشناسی ارشد فیزیولوژی
یک مورد کارشناسی ارشد ژنتیک 
یک مورد دکتری تخصصی ژنتیک 
دو مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی


خاتمه جلسه در ساعت 15 نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0