برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز پنجم آذر ماه سال 97

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز پنجم آذر ماه سال 97

14 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیست و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 13970905 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر نیک­بین، دکتر جعفری و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر تک زارع، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:درخواست دفاع از پایان نامه
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
یک مورد دکتری تخصصی مهندسی رباتیک پزشکی
یک مورد دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
یک مورد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

خاتمه جلسه ساعت 15:00 


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0