برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم مهر 98

برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم مهر 98

15 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هجدهمین جلسه در سال 1398
تاریخ و زمان تشکیل:  15/07/1398. 15:30-13:30
محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی
اسامی حاضرین:
خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر رستگار، دکتر دهپور، دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی ، دکتر حلیمی، دکتر ایزدی، دکتر گندم کار، دکتر کریمیان

موارد مطروحه به شرح زیر است:


درخواست سنوات 981
دو مورد کارشناسی ارشد میکروب شناسی و آناتومی 
موضوع سنوات کارشناسی ارشد 982
مقرر گردید از 982 برای مقطع کارشناسی ارشد سنوات بدون مکاتبه با گروه های آموزشی صورت پذیرد.
تعیین استاد راهنما
یک مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
تغییر عنوان پروپوزال
یک مورد کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه
سه مورد دکتری تخصصی(ژنتیک دو مورد و فیزیک پزشکی یک مورد)
یک مورد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
طرح پروپوزالدو مورد دکتری تخصصی (فیزیک پزشکی و فارماکولوژی)


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0