برگزاری چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 4 شهریور 98

برگزاری چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 4 شهریور 98

4 6 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/6/04 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر نوربخش، دکتر پارسا و سركار خانم‌ها‌ دکتر رستگار، دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر ایزدی تشکیل گردید.
موضوعات مطرح شده و تصمیمات به این شرح است:
خاتمه جلسه ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری آزمون جامعگروه بیوشیمی 4 نفر
دفاع از پایان نامه7 مورد کارشناسی ارشد ( (فناوری تصویربرداری پزشکی و ژنتیک هر کدام دو مورد)
(فیزیولوژی، بیوشیمی و سم شناسی هر کدام یک مورد) )

یک مورد دکتری تخصصی ژنتیک
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد ایمونولوژی
یک مورد دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0