برگزاری سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 28 مرداد 98

برگزاری سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 28 مرداد 98

28 5 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/05/28 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر شفارودی، دکتر مکی آبادی و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی ، دکتر ایزدی و دکتر گندمکار تشکیل شد.
موضوعات مطرح شده به این شرح است:خاتمه جلسه ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متن

برگزاری کارگاه مجازی کار با حیوانات آزمایشگاهیگروه فیزیولوژی
تغییر پروپوزال پایان نامهیک مورد کارشناسی ارشد بیوشیمی
مجوز سنواتدو مورد کارشناسی ارشد
(ژنتیک و فارماکولوژی)
افزایش واحد درسی یک مورد کارشناسی ارشد
فناوری تصویربرداری پزشکی
مجوز برگزاری آزمون جامعگروه فیزیک و مهندسی پزشکی 13 نفر
گروه
فارماکولوژی 4 نفر
گروه
آناتومی 8 نفر
دفاع از پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دو مورد دکتری تخصصی
(اخلاق پزشکی و بیولوژی تولیدمثل)
طرح پروپوزال پایان نامهچهار مورد دکتری تخصصی
(فارماکولوژی، ژنتیک، علوم تشریحی، آموزش پزشکی)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0