برگزاری چهل و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 97

برگزاری چهل و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 97

13 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چهل و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/12/13 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر دهپور، دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی، دکتر گندم کار و دکتر تک زارع تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

مجوز سنوات تحصیلییک مورد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی (کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی)
دفاع از پایان نامهیک مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
یک مورد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
طرح پروپوزالدو مورد کارشناسی ارشد (فناوری تصویربرداری پزشکی و ژنتیک انسانی)
دو مورد دکتری تخصصی (ایمونولوژی و علوم تشریح)خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0