برگزاری هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سیزدهم خرداد 98

برگزاری هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سیزدهم خرداد 98

13 3 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

هفتمین
جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/03/13 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر نوربخش، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار، دکتر گرایلی و دکتر گندم کار تشکیل شد.
موضوعات مطرح شده به این شرح است:پایان جلسه ساعت 15:30 
حذف
ویرایشگر متن


      دفاع از پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی (فیزیولوژی و بیولوژی تولیدمثل)
طرح پروپوزال پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی علوم تشریح
چهار مورد کارشناسی ارشد
​(فناوری تصویربرداری پزشکی، علوم تشریح، فیزیک پزشکی و ایمونولوژی)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0