برگزاری سی و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم دی ماه 1397

برگزاری سی و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم دی ماه 1397

10 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 10/10/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر دهپور، دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر تک زارع، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:


دفاع از پایان نامهطرح پروپوزال پایان نامه
یک مورد کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی
یک مورد دکتری تخصصی گروه فیزیک پزشکی
دو مورد کارشناسی ارشد ( رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و ایمونولوژی)
دو مورد دکتری تخصصی (گروه فیزیک پزشکی و ژنتیک)

خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0