برگزاری سی و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه 97

برگزاری سی و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه 97

8 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/11/08 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر سبحانی، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر مرتاض هجری تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

درخواست اخذ واحد بیشتر از سقف مجاز
دو مورد مقطع دکتری تخصصی (ایمونولوژی و رباتیک پزشکی)
تغییر اهداف پروپوزال پایان نامهیک مورد کارشناسی ارشد بیوشیمی
دفاع از پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد (مهندسی پزشکی و ژنتیک)
دو مورد دکتری تخصصی (فیزیولوژی و ژنتیک)
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد (ژنتیک و مهندسی پزشکی)

خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0