برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 17 تیر 98

برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 17 تیر 98

17 4 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/04/17 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقاي دکتر دهپور ، دکتر نوربخش ، دکتر مکی آبادی و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی و دکتر ایزدی تشکیل شد.
موضوعات مطرح شده به این شرح است:

خاتمه جلسه ساعت: 15:30
حذف
ویرایشگر متن


تغییر عنوان پروپوزالدو مورد دکتری تخصصی (ژنتیک و باکتری شناسی)
دفاع از پایان نامهیک مورد کارشناسی ارشد ژنتیک
طرح پروپوزالدو مورد کارشناسی ارشد (ژنتیک و ایمونولوژی)
نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0