برگزاری ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت 98

برگزاری ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت 98

30 2 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/02/30 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر دهپور، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی و دکتر گندمکار تشکیل شد.

موضوعات مطرح شده  به این شرح است:

خاتمه جلسه ساعت 15:30

حذف
ویرایشگر متن
تغییر در پروپوزال پایان‌نامهیک مورد دکتری تخصصی فارماکولوژی
طرح پروپوزال پایان‌نامهدو مورد کارشناسی ارشد فیزیولوژی
یک مورد کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
دو مورد دکتری تخصصی (علوم تشریحی و بیولوژی تولیدمثل)


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0