برگزاری سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه 98

برگزاری سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه 98

9 2 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/02/09 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر نوربخش، دکتر مکی آبادی و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.

موضوعات مطرح شده  به این شرح است:






خاتمه جلسه ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متن






اضافه شدن استاد مشاوریک مورد دکتری تخصصی ایمونولوژی
اخذ واحد بیش از سقف مجازیک مورد دکتری تخصصی فیزیولوژی
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد (فیزیک پزشکی و ژنتیک)
یک مورد دکتری تخصصی ایمونولوژی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0