برگزاری سی و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و چهارم دی 97

برگزاری سی و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و چهارم دی 97

24 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/10/24 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی، دکتر تک زارع و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:


تغییر عنوان پروپوزالاضافه شدن استاد راهنمای دومدفاع از پروپوزال پایان نامهطرح پروپوزال پایان نامه
گروه بیوشیمی دو مورد کارشناسی ارشدگروه فیزیک و مهندسی پزشکی یک مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکییک مورد دکتری تخصصی آموزش پزشکی
یک مورد دکتری تخصصی ایمونولوژی
یک مورد دکتری تخصصی اخلاق پزشکی
یک مورد دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
سه مورد کارشناسی ارشد ( آناتومی، بیوشیمی، فیزیولوژی)
دو مورد کارشناسی ارشد ( فیزیک پزشکی، ایمونولوژی)


خاتمه جلسه: ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0