برگزاری سی و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه 97

برگزاری سی و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه 97

15 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر سبحانی، دکتر دهپور، دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر تک زارع تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

درخواست برگزاری آزمون جامعیک مورد گروه ایمونولوژی
تغییر عنوان پروپوزال پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی باکتری شناسی
یک مورد کارشناسی ارشد ژنتیک
دفاع از پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی (بیولوژی تولیدمثل و ایمونولوژی)
دو مورد کارشناسی ارشد ( فنآوری تصویربرداری پزشکی و فیزیولوژی)


خاتمه جلسه ساعت 15


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0