برگزاری سی و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم بهمن 97

برگزاری سی و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم بهمن 97

29 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 29/11/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر سبحانی، دکتر دهپور، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی، دکتر گندم کار و دکتر تک زارع تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

موضوعات مطرح شده
مجوز برگزاری آزمون جامع
دو مورد گروه آناتومی (علوم تشریح و بیولوژی تولید مثل)
سه مورد گروه های ( آموزش پزشکی، ژنتیک پزشکی و اخلاق پزشکی)
افزودن استاد مشاور
یک مورد گروه آناتومی ( دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل)
مجوز مرخصی تحصیلی
یک مورد دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
طرح پروپوزال پایان نامه
چهار مورد کارشناسی ارشد (فیزیولوژی، مهندسی پزشکی، فناوری تصویربرداری پزشکی و علوم تشریح)


خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0