برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 آبان 98

برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 آبان 98

13 8 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

شماره سریال:  بیست و یکمین جلسه در سال 1398
تاریخ و زمان تشکیل:  13/08/1398. 15:30-13:30
محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی
اسامی حاضرین:
خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر رستگار، دکتر حلیمی، دکتر امامقلی پور، دکترگرایلی ، دکتر ایزدی، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا، دکتر کریمیان
موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است:


درخواست گروه هاتعیین استاد مشاور دو مورد مقطع دکتری تخصصی (فیزیک پزشکی و باکتری شناسی)
تغییرات پایان نامه
یک مورد مقطع دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
دفاع از پایان نامهسه مورد دکتری تخصصی ( آموزش پزشکی دو مورد و باکتری شناسی یک مورد)
دو مورد کارشناسی ارشد (آناتومی و فیزیولوژی)
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی (بیوشیمی و مهندسی پزشکی)


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0