برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 98

برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 98

29 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

شماره سریال:  بیستمین جلسه در سال 1398
تاریخ و زمان تشکیل:  29/07/1398. 15:30-13:30
محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی
اسامی حاضرین:
خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر رستگار، دکتر دهپور، دکتر امامقلی پور، دکترگرایلی ، دکتر ایزدی، دکتر گندم کار، دکتر نوربخش

موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است:


تعیین استاد مشاوردو مورد دکتری تخصصی ( آموزش پزشکی و فیزیولوژی)
تغییر عنوان پروپوزالیک مورد فیزیولوژی
سنوات اضافییک مورد سم شناسی
دفاع از پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی ( ژنتیک، بیولوژی تولید مثل)
یک مورد کارشناسی ارشد مهندسی پزسکی
طرح پروپوزال پایان نامهچهار مورد دکتری تخصصی (علوم تشریح، ژنتیک، آموزش پزشکی، فیزیک پزشکی)
یک مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0