برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و دوم مهر 98

برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و دوم مهر 98

22 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نوزدهمین جلسه در سال 1398
تاریخ و زمان تشکیل:  22/07/1398. 15:30-13:30
محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی
اسامی حاضرین:
خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر رستگار، دکتر دهپور، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر ایزدی، دکتر گندم کار، دکتر کریمیان

موارد مطروحه به شرح زیر است: 

دفاع از پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی فارماکولوژی
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی (فارماکولوژی و ژنتیک)
​دو مورد کارشناسی ارشد (آموزش پزشکی و علوم تشریحی)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0