برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم مهر 98

برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم مهر 98

1 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هفدهمین جلسه در سال 1398
تاریخ و زمان تشکیل:  1398/07/01. 15:30-13:30
محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی
اسامی حاضرین:
خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر رستگار، دکتر دهپور، دکتر امامقلی پور، دکتر گرایلی، دکتر ایزدی، دکتر گندم کار، دکتر کریمیان
موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

درخواست سنوات 981گروه فیزیک و مهندسی پزشکی برای کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
درخواست بازگشت به تحصیلگروه آناتومی برای دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
دفاع از پایان نامهگروه ژنتیک کارشناسی ارشد یک مورد
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد دکتری تخصصی (بیولوژی تولید مثل و فارماکولوژی) 
یک مورد کارشناسی ارشد (فیزیک پزشکی پردیس بین الملل)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0