برگزاری دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 14 مرداد 98

برگزاری دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 14 مرداد 98

14 5 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/05/14 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر کریمیان ، دکتر نوربخش، دکتر پارسا و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر رستگار ، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی ، دکتر ایزدی و دکتر گندمکار تشکیل شد.
موضوعات مطرح شده به این شرح است:
خاتمه جلسه ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متندفاع از
​پایان نامه
پنج مورد دکتری تخحصصی ( بیوشیمی، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی یک مورد و آموزش پزشکی دو مورد)
یک مورد کارشناسی ارشد سم شناسی
طرح پروپوزالدو مورد دکتری تخصصی ( فیزیک پزشکی و آموزش پزشکی)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0