برگزاری سی و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/11/1

برگزاری سی و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/11/1

1 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/11/1 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر دهپور، دکتر پارسا، دکتر سبحانی، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی، دکتر تک زارع و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:

مجوز سنوات تحصیلیدفاع از پایان نامه
یک مورد کارشناسی ارشد ژنتیکسه مورد کارشناسی ارشد (فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، ژنتیک)
سه مورد کارشناسی ارشد بیوشیمی
دو مورد دکتری تخصصی ( علوم تشریح و فیزیولوژی)خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0