برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم تیر ماه 98

برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم تیر ماه 98

10 4 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/04/10 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقاي دکتر کریمیان ، دکتر دهپور ، دکتر مکی آبادی و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار و دکتر حلیمی ، دکتر ایزدی و دکتر گرایلی تشکیل شد.

موضوعات مطرح شده به این شرح است:خاتمه جلسه ساعت 15:30حذف
ویرایشگر متن
تغییر عنوان پروپوزالچهار مورد کارشناسی ارشد ایمونولوژی
دفاع از پایان نامهیک مورد کارشناسی ارشد ایمونولوژی
دو مورد دکتری تخصصی (فیزیولوژی و فیزیک پزشکی)
طرح پروپوزال پایان نامهسه مورد کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0