برگزاری هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیستم خرداد ماه 98

برگزاری هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیستم خرداد ماه 98

20 3 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/03/20 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتردهپور ، دکتر نوربخش، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی و دکتر گندمکار تشکیل شد.

موضوعات مطرح شده به این شرح است:خاتمه جلسه ساعت: 15:30
حذف
ویرایشگر متن
      
دفاع از پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی ایمونولوژی
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد ایمونولوژی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0