برگزاری اولین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و ششم فروردین ماه 98

برگزاری اولین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و ششم فروردین ماه 98

26 1 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اولین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/01/26 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر دهپور، دکتر نوربخش، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و خانم دکتر گندمکار تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به دین شرح است:خاتمه جلسه : ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متن
دفاع از پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد (فیزیولوژی و ژنتیک)
دو مورد دکتری تخصصی (ایمونولوژی)


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0