برگزاری نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سوم تیر ماه 98

برگزاری نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سوم تیر ماه 98

3 4 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/04/03 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقاي دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­ پور، دکتر رستگار و دکتر حلیمی ، دکتر گندمکار، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشکیل شد.
 
موضوعات مطرح شده به این شرح است:


خاتمه جلسه ساعت 15:30
حذف
ویرایشگر متن

دفاع از پایان نامهسه مورد کارشناسی ارشد
(یک مورد فناوری تصویربرداری پزشکی، دو مورد بیوشیمی)
چهار مورد دکتری تخصصی
(یک مورد مهندسی پزشکی،
یک مورد بیولوژی تولیدمثل و دو مورد علوم تشریح)
طرح پروپوزال پایان نامهپنج مورد کارشناسی ارشد
(چهار مورد ژنتیک انسانی، یک مورد فناوری تصویربرداری پزشکی)


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0