برگزاری پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 98

برگزاری پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 98

23 2 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

پنجمین جلسه
 
شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 98/02/23 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ جناب آقايان دکتر نوربخش، دکتر مکی آبادی، دکتر پارسا و دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر امامقلی­پور، دکتر رستگار، دکتر حلیمی و دکتر گندمکار تشکیل شد.
موضوعات مطرح شده به این شرح است: 

خاتمه جلسه ساعت 15:30

حذف
ویرایشگر متن

تغییر عنوان و حجم نمونه پروپوزالیک مورد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
اخذ واحد تابستانیدانشجویان ورودی 96 و 97
دفاع از پایان نامهیک مورد دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
طرح پروپوزال پایان نامهدو مورد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
یک مورد کارشناسی ارشد علوم تشریحی
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0