برگزاری سی و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز بیست و ششم آذر 1397

برگزاری سی و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز بیست و ششم آذر 1397

2 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 26/09/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر پارسا و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:


درخواست دفاع از پایان نامهطرح پروپوزال پایان نامه
سه مورد دکتری تخصصی ( بیوشیمی، بیولوژی تولیدمثل و ایمونولوژی)
یک مورد کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
سه مورد کارشناسی ارشد ( یک مورد مهندسی پزشکی و دو مورد فیزیک پزشکی)

خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0