برگزاری سی و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هفدهم دی 1397

برگزاری سی و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هفدهم دی 1397

17 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سی و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 17/10/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر دهپور، دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:


دفاع از پایان نامهطرح پروپوزال پایان نامه
دو مورد دکتری تخصصی گروه فارماکولوژی
یک مورد دکتری تخصصی گروه بیوشیمی
یک مورد کارشناسی ارشد علوم تشریح گروه آناتومی
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل گروه آناتومی
یک مورد کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
یک مورد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی


خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0