برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز دوازدهم آذر ماه سال 97

برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در روز دوازدهم آذر ماه سال 97

2 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیست و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 12/09/97 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر نوربخش، دکتر جعفری، دکتر سبحانی، دکتر پارسا، دکتر کریمیان و سركار خانم‌ها‌ دکتر مرتاض هجری، دکتر تک زارع، دکتر امامقلی پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.
موضوعات مطرح شده به شرح ذیل است:


تغییر عنوان پروپوزالدرخواست دفاع از پایان نامهطرح پروپوزال پایان نامه
دو مورد دکتری تخصصی بیوشیمییک مورد دکتری تخصصی علوم تشریح
یک مورد دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
دو مورد دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

خاتمه جلسه ساعت 15

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0