برگزاري چهل و ‌ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري چهل و ‌ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

17 1 1395

چهل‌وششمين وآخرين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 94 در روز دوشنبه مورخ 17/12/94 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور جناب آقاي دكتر امامي رياست محترم دانشكده، معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي اخلاق پزشكي، آناتومي، بيوشيمي، فيزيك پزشكي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، ژنتيك و فيزيولوژي برگزار شد. در اين جلسه، رياست محترم دانشكده از تلاش و مساعي همكاران در برگزاري مستمر جلسات شورا و همچنين دقت در بررسي پروپوزال‌ها و انجام ساير وظايف محوله قدرداني و براي اعضا مزيد توفيق و موفقيت مسئلت نمود. ‌در ادامه وقت جلسه و طرح موارد دستور كار، درخواست سنوات ارفاقي براي دانشجوي دكتري تخصصي واصله از گروه ايمونولوژي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 مطرح و با آن موافقت شد. سپس 3 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي فارماكولوژي(1 فقره كارشناسي ارشد رشته سم شناسي) و بيوشيمي (يك فقره كارشناسي ارشد) و فيزيك پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آنها موافقت گرديد. همچنين تعداد 3 فقره پروپوزال از گروه هاي بيوشيمي (يك فقره دكتري تخصصي)، ژنتيك(1 فقره كارشناسي ارشد) و آناتومي (يك فقره دكتري تخصصي) دستور جلسه بعدي بود كه پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آن ها اتخاذ شد. جلسه ساعت 15:15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0