برگزاري چهل و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري چهل و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

4 12 1394

چهل‌و‌سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال جاري در روز دوشنبه مورخ 94/11/26 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي اخلاق پزشكي، آناتومي، فارماكولوژي، فيزيك پزشكي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي و ژنتيك تشكيل شد. در ابتداي جلسه درخواست گروه فارماكولوژي مبني بر تغيير جزئي در عنوان پروپوزال دانشجوي مقطع دكتري تخصصي (PhD) مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت. سپس 4 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان از گروه هاي روانشناسي (يك فقره كارشناسي ارشد)، فيزيك پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي)، آناتومي (يك فقره كارشناسي ارشد) و ژنتيك (يك فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آنها بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. در ادامه جلسه، تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي فيزيك و مهندسي پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي فيزيك پزشكي و يك فقره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي)، ايمونولوژي (يك فقره كارشناسي ارشد)، وآناتومي (يك فقره دكتري تخصصي) مطرح و پس از بحث و بررسي تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ گرديد. جلسه ساعت 15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0