"برگزاري چهل و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"برگزاري چهل و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

1 12 1394

چهل‌و‌دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال جاري در روز دوشنبه مورخ 94/11/19 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي اخلاق پزشكي، آناتومي، فارماكولوژي، بيوشيمي، فيزيك پزشكي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي و ژنتيك تشكيل شد. در اين جلسه موارد ذيل مطرح و در مورد آنها تصميم گيري بعمل آمد. درخواست گروه فيزيك پزشكي مبني بر تغيير عنوان پروپوزال دانشجوي مقطع دكتري تخصصي (PhD) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. و همچنين درخواست برگزاري آزمون جامع گروه هاي فيزيك و مهندسي پزشكي و ميكروب شناسي در اسفند ماه 94 مطرح گرديد و با آنها موافقت شد. ‌درخواست سنوات ارفاقي براي دانشجوي كارشناسي ارشد واصله از گروه آموزش پزشكي و دانشجويان دكتري تخصصي(PhD) واصله از گروه ميكروب شناسي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 مطرح و با آن موافقت شد. همچنين 10 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي فارماكولوژي(يك فقره كارشناسي ارشد رشته سم شناسي)، آناتومي (3 فقره دكتري تخصصي رشته هاي بيولوژي توليد مثل و علوم تشريح و 1 فقره كارشناسي ارشد)، فيزيولوژي (2 فقره كارشناسي ارشد)، فيزيك و مهندسي پزشكي (1فقره دكتري تخصصي و1 فقره كارشناسي ارشد رشته مهندسي پزشكي)، و ژنتيك (1 فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آنها بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. در ادامه جلسه، تعداد 2 فقره پروپوزال مقطع دكتري تخصصي از گروه هاي فيزيولوژي و ژنتيك و 1 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه مهندسي پزشكي  مطرح و پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ گرديد.   جلسه ساعت 15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0