برگزاري چهل و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

برگزاري چهل و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

15 12 1394

"برگزاري چهل و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده" چهل‌و‌پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال جاري در روز دوشنبه مورخ 94/12/10 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي فارماكولوژي، آناتومي، بيوشيمي، فيزيك پزشكي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، آموزش پزشكي و دكتفيزيولوژي تشكيل شد. ‌درخواست سنوات ارفاقي براي دانشجوي كارشناسي ارشد واصله از گروه فيزيك و مهندسي پزشكي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 مطرح و با آن موافقت شد. سپس 3 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي آموزش پزشكي (2 فقره دكتري تخصصي) و ژنتيك (يك فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آنها موافقت گرديد. همچنين تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي بيوشيمي (يك فقره دكتري تخصصي)، فيزيك و مهندسي پزشكي (2 فقره كارشناسي ارشد) و باكتري شناسي (يك فقره دكتري تخصصي) دستور جلسه بعدي بود كه پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آن ها اتخاذ گرديد. جلسه ساعت 15:15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0