"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

3 5 1395

  "برگزاري چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 28/04/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي اخلاق پزشكي، آناتومي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي و آموزش پزشكي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است: 1-    درخواست گروه فارماكولوژي مبني بر اضافه نمودن استاد مشاور، براي پايان‌نامه دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 2-    چهار فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي ايمونولوژي (2 فقره كارشناسي ارشد و يك فقره دكتري تخصصي) و مهندسي پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد 3- تعداد 2 فقره پروپوزال از گروه هاي فيزيك پزشكي (يك فقره كارشناسي ارشد) و فيزيولوژي (يك فقره كارشناسي ارشد) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:45 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0