"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

6 5 1395

پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 04/05/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ اخلاق پزشكي، آناتومي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، فارماكولوژي، بيوشيمي و ژنتيك تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است: 1-  درخواست گروه ژنتيك مبني بر مرخصي تحصيلي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته ژنتيك انساني در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 2- درخواست سرپرست محترم گروه سالمندشناسي و رياست محترم مركز تحقيقات بيماري‌هاي غيرواگيردار (واستاد راهنما) مبني بر تغيير عنوان پايان دانشجوي مقطع دكتري تخصصي PhD رشته سالمندشناسي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 3-   5 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي ايمونولوژي (2 فقره كارشناسي ارشد)، آموزش پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي)، ژنتيك (1 فقره كارشناسي ارشد) و بيوشيمي (1 فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد 4-    تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي بيوشيمي (يك فقره كارشناسي ارشد)،  علوم تشريح (يك فقره دكتري تخصصي رشته بيولوژي توليد مثل)، ژنتيك (يك فقره كارشناسي ارشد)، ايمونولوژي (يك فقره كارشناسي ارشد) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0