"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

17 3 1395

"برگزاري هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 10/03/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي، فيزيك پزشكي، ژنتيك، ميكروب شناسي، بيوشيمي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي، اخلاق پزشكي و فارماكولوژي تشكيل شد. در آغاز جلسه درخواست گروه هاي، آموزش پزشكي براي سنوات تحصيلي ارفاقي دانشجوي مقطع دكتري تخصصي، گروه ژنتيك مبني بر اضافه نمودن استاد مشاور به پايان نامه 2 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته ژنتيك انساني وگروه فارماكولوژي براي تغيير جزئي عنوان پايان نامه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي  مطرح ومورد موافقت قرار گرفت. سپس يك فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجوي گروه فارماكولوژي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. در ادامه، تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي بيوشيمي (1 فقره دكتري تخصصي)، ايمونولوژي (1 فقره كارشناسي ارشد)، مهندسي پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي)، فيزيك پزشكي (1 فقره كارشناسي ارشد)، توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0