"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

4 3 1395

"برگزاري ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 27/02/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي ، فارماكولوژي، فيزيك پزشكي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، بيوشيمي، ژنتيك و فيزيولوژي تشكيل شد. درآغاز جلسه 2 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي ايمونولوژي (1 فقره كارشناسي ارشد) و فارماكولوژي (1 فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري و در تاريخ هاي تعيين شده موافقت گرديد. در ادامه ، تعداد4  فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه هاي علوم تشريح، مهندسي پزشكي، ژنتيك و ايمونولوژي  توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0