"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

27 4 1395

  "برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 21/04/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي اخلاق پزشكي، آناتومي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي، فارماكولوژي، فيزيولوژي، و بيوشيمي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است: الف-  پيشنهادهاي معاونت تحصيلات تكميلي درباره مدت انجام اصلاحات و زمان ثبت پروپزال­هاي مصوب دانشجويان و مهلت انجام اصلاحات پايان­نامه (موضوع بند الف صورتجلسه مورخ 14/4/95 شورا) مجدداً مطرح و اعضا بر اجراي آنها تأكيد نمودند. مقرر گرديد مراتب به گروه هاي آموزشي علوم پايه ابلاغ و به دانشجويان نيز اطلاع­رساني شود. ب- اخلاق در پژوهش هاي حيواني با توجه به لزوم رعايت كدهاي اخلاقي در پژوهش هاي حيواني مقرر شد: 1-دستورالعمل مربوطه (مصوبه كميته اخلاقي دانشگاه) به آدرس URL زير براي دسترسي آسان تر محققين و دانشجويان بر روي سايت معاونت منتشر شود. mehr.tums.ac.ir/showcode.aspx?codeID=q&lang=fa 2-دستورالعمل كار با حيوانات آزمايشگاهي از سوي گروه اخلاق پزشكي در اختيار معاونت قرار گيرد تا پس از بررسي، تكثير و به شيوه مطلوب براي مخاطبين منتشر شود. 3-گروه اخلاق پزشكي يا مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه موضوع ارائه واحد درسي براي عموم دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم پايه دانشكده به صورت مجازي يا حضوري را بررسي و نتيجه را به شورا اعلام نمايد. 4-در صورت امكان اجراي بند 3، ترتيبات لازم براي الزام محققين و دانشجويان براي اخذ مجوز از گروه/ مركز با شركت در دوره آموزشي مذكور پيش بيني شود. ج-دفاع از پايان نامه 2 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد گروه هاي روانشناسي و مهندسي پزشكي مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد.  د- پروپوزال پايان نامه 3- تعداد 3 فقره پروپوزال از گروه هاي آناتومي (1 فقره دكتري تخصصي رشته بيولوژي توليد مثل و يك فقره كارشناسي ارشد رشته علوم تشريح)، بيوشيمي( يك فقره دكتري تخصصي) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:45 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0