برگزاري سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

8 2 1395

    سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 06/02/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي، فيزيك پزشكي، ميكروب شناسي، مهندسي پزشكي، بيوشيمي، فيزيولوژي، اخلاق پزشكي و ژنتيك تشكيل شد. اولين موضوع، درخواست گروه آموزش پزشكي مبني افزودن استاد مشاور براي پايان نامه دانشجوي مقطع دكتري تخصصي گروه بود كه مطرح و با آن موافقت گرديد. سپس يك فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجوي گروه ژنتيك مقطع دكتري تخصصي مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. در ادامه، تعداد 5 فقره پروپوزال از گروه هاي آناتومي (1فقره دكتري تخصصي رشته بيولوژي توليد مثل)، فيزيك پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي)، بيوشيمي (1فقره دكتري تخصصي)، ژنتيك (1 فقره كارشناسي ارشد و 1 فقره دكتري تخصصي) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:45 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0