"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

20 4 1395

  "برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 14/04/95 مطابق با 28 رمضان‌المبارك 1437، از ساعت 10 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي، فيزيك پزشكي، ميكروب شناسي، بيوشيمي، فارماكولوژي و مهندسي پزشكي تشكيل شد. در ابتداي جلسه، معاون تحصيلات تكميلي، ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات همكاران، عيد سعيد فطر را كه مقارن است با چهارشنبه 16/04/95، به ايشان تبريك و تهنيت گفت و پيشنهاداتي بهئ شرح ذيل مطرح نمود كه مورد تاييد قرار گرفت: 1- تاريخ ثبت پروپوزال دانشجوياني كه بيش از ده روز كاري براي انجام اصلاحات مورد نظر شوراي تحصيلات تكميلي معطل بماند، همان تاريخ تحويل نسخه اصلاح شده است مشروط بر آنكه انجام كليه اصلاحات به تأييد معاونت تحصيلات تكميلي دانشكده برسد. در غير اينصورت،‌ پروپوزال به تاريخ طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي ثبت خواهد شد. 2. زمان دفاع از پايان‌نامه دانشجويان، چنانچه انجام اصلاحات پيشنهادي شوراي تحصيلات تكميلي حداكثر ظرف سه (3) روز كاري انجام شود، همان تاريخ مصوب شورا خواهد بود و در غير اينصورت، متناسب با ايامي كه اصلاح پايان‌نامه طول كشيده باشد، تاريخ دفاع به تعويق خواهد افتاد. موارد دستور جلسه نيز به شرح ذيل مطرح شد: 1- درخواست گروه فيزيك و مهندسي پزشكي براي برگزاري آزمون جامع در شهريورماه 95 كه طي نامه شماره 4810/210/د/95 مورخ 06/04/95 واصل شده مطرح و با آن موافقت شد. 2- سه فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي ژنتيك (يك فقره مقطع كارشناسي ارشد)، بيوشيمي (يك فقره دكتراي تخصصي)، ايمونولوژي (يك فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. 3- تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي سم شناسي (1 فقره كارشناسي ارشد براي بار دوم)، آناتومي (3 فقره دكتري تخصصي) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 12:15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0