"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

26 3 1395

"برگزاري دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 24/03/95 از ساعت 10 مطابق با 7 رمضان المبارك 1437، در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي آناتومي، فيزيك پزشكي، ژنتيك، ميكروب شناسي، بيوشيمي، ايمونولوژي، مهندسي پزشكي و فيزيولوژي تشكيل شد. 1-  در خصوص تغيير شيوه برگزاري كارگاه‌هاي روش تدريس براي دانشجويان مقطع دكترا بحث شد و شورا تصميم گرفت از مهرماه سال جاري (95) به بعد براي دانشجويان در ترم 2 تحصيلي ايشان، كارگاه بصورت درس دو واحدي كارگاهي و در طول ترم برگزار گردد. 2- درخواست گروه آموزش پزشكي مبني بر اضافه نمودن استاد مشاور، براي پايان‌نامه دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . 3- تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجوي گروه ژنتيك مقطع دكتري تخصصي مطرح و با برگزاري آن بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. 4- تعداد 5 فقره پروپوزال از گروه هاي بيوشيمي (1 فقره كارشناسي ارشد)، ايمونولوژي (1 فقره كارشناسي ارشد)، مهندسي پزشكي (2 فقره دكتري تخصصي)، فيزيك پزشكي (1 فقره كارشناسي ارشد)،  توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 13با ذكر صلوات خاتمه يافت.    

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0