برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي (Biosafety) دانشكده پزشكي

برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي (Biosafety) دانشكده پزشكي

10 6 1395

                                برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي (Biosafety) دانشكده پزشكي   كميته ايمني زيستي دانشكده در روز چهارشنبه مورخ 10/6/95 از ساعت 10 در گروه ژنتيك پزشكي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي دانشكده و نمايندگان گروه‌هاي آموزشي آناتومي، بيوشيمي، ميكروب شناسي، ژنتيك پزشكي، ايمونولوژي تشكيل شد. با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي برگزاري كارگاه ايمني زيستي (biosafety) در روزهاي 16، 17 و 20 شهريور ماه جاري، هماهنگي‌هاي لازم از جمله تأييد نهايي برنامه و زمانبندي كارگاه و همچنين تعيين اعضاي هيأت اجرايي انجام، و براي اجراي هرچه بهتر كارگاه بحث و تبادل نظر انجام و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0