"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

23 آبان 1395

  "برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" بيست و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 10/08/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، ژنتيك، ايمونولوژي، فيزيولوژي و ميكروب شناسي و فيزيك پزشكي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1-  نامه گروه هاي بيوشيمي باليني و آموزش پزشكي در خصوص درخواست سنوات تحصيلي اضافي (براي اولين بار) براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 مطرح و با آن موافقت شد. 2-  درخواست گروه بيوشيمي باليني، مبني بر اضافه كردن استاد مشاور براي پايان‌نامه دانشجوي دوره دكتري تخصصي گروه مطرح و با آن موافقت گرديد. 3-  2 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي از گروه فيزيولوژي (شامل 1 فقره پرديس بين الملل) مطرح و با برگزاري جلسه دفاعيه پس از اصلاحات ضروري موافقت گرديد. 4-   تعداد 3 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد و1 فقره دكتري تخصصي از گروه فيزيك پزشكي توسط نماينده گروه مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0